Oedeem Therapie

Wat is oedeem

Oedeemtherapie is een overmatige ophoping van vocht in een bepaald lichaamsdeel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht.
Er zijn verschillende vormen van oedeem waarbij oedeemtherapie kan worden toegepast:

 • lymfoedeem, ontstaan na het verwijderen van lymfklieren bij een operatie
 • als complicatie na bestralingen
 • lipoedeem, onderhuids vet- en vochtophoping
 • oedeem na een oncologische ingreep
 • veneus oedeem bij circulatiestoornissen
 • aangeboren afwijkingen van het lymfesysteem

Behandelmogelijkeden:

 • Manuele lymfedrainage: dit is een massagetechniek met als doel de afvoer van lymfevocht te bevorderen.
 • Compressietherapie: door middel van zwachtels wordt er druk op een arm of been uitgeoefend.
 • Lymftaping: een vorm van taping, waardoor de afvoer van vocht bevorderd wordt.
 • Fascietechnieken: het losmaken van de huid in het geval van beschadigingen of littekens.
 • Oefentherapie: het lymfoedeem verplaatsen door het aanspannen van de spieren.
 • Zelfmanagement: het aanleren van taping, massagetechnieken en bandageren.
 • Voorlichting en advisering.

De oedeemtherapeut werkt samen met een bandagist, die kousen aanmeet en hulpmiddelen levert.
Deze komt 1 keer per 2 weken in de praktijk.

Specialist:
Joke van der Vlis