Vergoedingen

De fysiotherapie wordt vergoed uit uw aanvullende zorgverzekering.

Niet chronische aandoening wordt vergoed uit de aanvullende zorgverzekering.
Het aantal behandelingen of het budget staat vermeld in de polis van uw zorgverzekering.

Als er meer behandelingen nodig zijn dan het aantal of het budget waarvoor u verzekerd bent, komen deze behandelingen voor eigen rekening.

Bent u niet aanvullend verzekerd dan zijn alle kosten voor eigen rekening.

Chronische aandoening*, de eerste 20 behandelingen worden vergoed uit de aanvullende zorgverzekering, mits uw aanvullende verzekering dit toelaat.
Als uw aanvullende verzekering niet toereikend is, tot de 20 behandeling, komen de resterende behandelingen voor eigen rekening.
Als u niet aanvullend verzekerd bent, dan komen alle 20 behandelingen voor eigen rekening.

Vanaf de 21e behandeling komt de vergoeding uit de basis zorgverzekering.
Echter hier geldt het eigen risicobedrag van € 385,00. (2017)
Dit komt jaarlijks terug, ingaande op 01-01.

Dit eigen risicobedrag kan ook op gaan aan andere vergoedingen, bv. medicijnen, specialisten bezoek, e.d.

De tijdsduur van de machtiging hangt af van de code die aan de aandoening is gekoppeld.

* Een chronische aandoening is bepaald door de overheid, lijst Borst