Afspraak maken

 • Het maken van een afspraak dient zoveel mogelijk tijdens de openingstijden van de balie te geschieden.(Elke dag van 8.30 tot 12.30)
  Een afspraak kan zowel telefonisch, ter plaatse (balie) of via de website gemaakt worden.
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Als u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw fysiotherapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p. even bij de balie.
 • Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De fysiotherapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
 • Om een vlot verloop van de “intake” te kunnen bewerkstelligen, graag de eerste keer uw verzekeringpas en identiteitspas meenemen. Als uw gegevens tussentijds veranderen, wilt u dat dan s.v.p. doorgeven
 • Neem bij de eerste afspraak de (indien afgegeven) verwijzing van de behandelend huisarts of specialist mee.
 • U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 • Onze praktijk is tevens een opleidingspraktijk. Het kan zijn dat er een stagiair aanwezig is tijdens uw behandeling. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, kunt u dat op elk moment aangeven.
 • Sinds 2006 is het mogelijk om zonder verwijzing een afspraak te maken. De fysiotherapeut zal dan tijdens de intake een korte screening (DTF = Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie) uitvoeren. Hierbij wordt beoordeeld of er een indicatie is voor verder onderzoek en/ of behandeling. Een verslag van die screening wordt na schriftelijke goedkeuring door de patiënt (handtekening), in onze administratie opgeborgen en naar de huisarts gezonden.
 • Kijk in uw verzekeringspolis uw vergoedingen voor Fysiotherapie na (het aantal behandelingen of het budget). U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Vergoedingen kunnen per verzekering én per jaar verschillen. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.
 • Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u die uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. Ook in overmachtsituaties (ziekte, autopech, etc.). Bij niet of te laat afzeggen zijn wij genoodzaakt de kosten van de voorgenomen behandeling bij uzelf in rekening te brengen. De verzekering vergoedt dit niet. U kunt telefonisch afzeggen of verzetten. Dat kan ook buiten kantooruren, spreek dan ons antwoordapparaat in of stuur ons een mail.