Overeenkomst met alle zorgverzekeraars, tarieven geïndexeerd

Ook voor het komende jaar heeft onze praktijk weer contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten. Dit geldt voor alle vormen van fysiotherapie, ergotherapie en oefentherapie. Op deze manier kunt u met iedere aanvullende verzekering bij ons terecht zonder dat u (een deel) van het consult zelf hoeft te betalen. Kijk vooral even naar de vergoeding voor fysiotherapie in uw aanvullende pakket, er kunnen wijzigingen zijn voor 2023.

Ook onze praktijk heeft te maken met prijsstijgingen van derden. Tegelijkertijd vergoedt de zorgverzekeraar al jaren hetzelfde tarief, dit wordt nauwelijks geïndexeerd. Onze praktijk hanteert marktconforme tarieven als u niet aanvullend verzekerd bent en/of als u het aantal consulten dat u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar volledig heeft gebruikt. Een overzicht van onze tarieven vindt u op onze website.